Rejting lista - 9/2021

# fed titula ime elo +/-
1. GM Bellahcene, Bilel 2522
+20
2. IM Arab, Adlane 2487
0
3. GM Rizouk, Aimen 2436
0
4. IM Oussedik, Mahfoud 2404
0
5. IM Belouadah, Saad 2389
0
6. IM Nassr, Ali 2269
0
7. FM Talbi, Chafik 2224
0
8. IM Henni, Mohamed 2215
0
9. FM Brahami, Lamine 2194
0
10. FM Saim, Mohamed Ilias 2171
0
11. FM Djabri,Massinas 2161
0
12. Bekkat, Azzedine 2160
0
13. Hanchour, Baroudi 2158
0
14. Khair, Adem 2124
0
15. Dorbane, Khaled 2123
0
16. Houssem-Eddine, Daas 2117
0
17. Seddaoui, Yamine 2115
0
18. IM Benhadi,Aziz Madani 2111
0
19. Hamou Lhadj, Fouad 2106
-20
20. CM Fellah, Mohamed Amine 2101
0