priprema protiv GM Vitiugov, Nikita (crni)

[CUSTOM_MOVE "1"] [BOARD_SIDE "0"]