priprema protiv GM Bortnyk, Olexandr (crni)

[CUSTOM_MOVE "1"] [BOARD_SIDE "0"]