priprema protiv A. K. M., Kamruzzaman (bijeli)

[CUSTOM_MOVE "1"] [BOARD_SIDE "1"]