White to move - mate in 4

Tim Ward vs J Solski, Eastpointe, 1993

[FEN "r1bqr3/4pkbp/2p1N2B/p2nP1Q1/2pP4/2N2P2/PP4P1/R3K2R w - - 1 0 KQkq - 0 1"] [NAVIGATION "0"] [CUSTOM_MOVE "1"] 1.Qxg7+ Kxe6 2.Qg4+ Kf7 3. e6+ Bxe6 4.Qg7#