13. Međunarodni šahovski turnir "Goražde 2020"

13. Međunarodni šahovski turnir "Goražde 2020"

Organizator: Šahovski klub "Goražde", Goražde

Mjesto i vrijeme odigravanja: Goražde, Dom mladih Centra za kulturu Goražde, 15 – 18. oktobar 2020. godine

Pravo sudjelovanja: Šahisti/šahistkinje iz zemlje i inostranstva sa rejtingom FIDE 2300 i manjim, kao i svi šahisti/šahistkinje bez rejtinga FIDE

Sistem takmičenja: Švajcarski sistem, 7 kola, zajednički turnir za šahiste i šahistkinje

Tempo igre: 90 minuta po igraču uz dodatak od po 30 sekundi za svaki odigrani potez počev od prvog. Dopušteno kašnjenje na partiju je 60 minuta.

Turnir će se rejtingovati kod FIDE.

Nagradni fond: 2.400,00 KM

Redovne nagrade: (1.650,00 KM): I – 400,00 KM, II – 300,00 KM, III – 250,00 KM, IV – 200,00 KM, V – 150,00 KM, VI – VII – 100,00 KM, VIII - X – 50,00 KM.

Specijalne nagrade: (750,00 KM): Najbolje plasirani šahisti/šahistkinje (2000 godište i mlađi) 100 KM i 50 KM; najbolje plasirani šahisti/šahistkinje rejtinga FIDE od 0-2000 150 KM, 100 KM i 50 KM, najbolje plasirani članovi Šahovskog kluba „Goražde“ 150 KM, 100 KM i 50 KM. Nagrade nisu kumulativne. Pobjedniku turnira pripada i pehar u trajno vlasništvo. Nagrade igračima će biti isplaćene isključivo putem bankovnih transakcionih računa najkasnije 10 (deset) dana po završetku turnira.

Epidemiološka zaštita: U prostoru za igru strogo će se poštovati naredbe Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, Kriznog štaba Federacije BiH, Zavoda za javno zdravstvo BPK Goražde i Kriznog štaba BPK Goražde vezane za epidemiju COVID-19. Strani državljani moraju imati negativan PCR test ne stariji od 48 sati. Takmičenje će se provesti bez prisustva publike. Učesnici takmičenja koji se ne budu pridržavali naredbi i mjera nadlležnih organa biće isključeni sa takmičenja Odlukom Direktora turnira ili Glavnog sudije Turnira.

Upisnina: 30,00 KM (za mlađe od 20 godina 10,00 KM). Plaćanja upisnine su oslobođeni: članovi Šahovskog kluba „Goražde“ i Šahovskog kluba „Vitkovići“. Upisnina se uplaćuje na transakcioni račun Šahovskog kluba "Goražde" broj: 1610300002370094 ili neposredno prije početka turnira. Svaki učesnik dužan je ponijeti šahovsku garnituru standardnih dimenzija i elektronski šahovski sat.

Turnirski program: Prijave do četvrtka, 15. oktobra 2020. godine do 16:30 sati.

Satnica: Svečano otvaranje u četvrtak, 15.10.2020 u 16:30 sati. Prvo kolo u četvrtak, 15.10.2020 u 17:00 sati. Drugo kolo u petak, 16.10.2020 u 09:30 sati a treće kolo istog dana u 16:00 sati. Četvrto kolo u subotu, 17.10.2020 u 09:30 sati a peto kolo istog dana u 16:00 sati. Šesto kolo u nedjelju, 18.10.2020 u 09:00 sati a posljednje 7 (sedmo) kolo istog dana sa početkom u 14:00 sati. Šahisti/šahistkinje će imati pravo da u prva tri kola traže da najviše jednom ne budu parovani - bye (za taj BYE će dobiti pola poena).

Zatvaranje turnira i proglašenje najboljih u nedjelju, 18.10.2020. godine neposredno nakon završetka posljednjeg sedmog kola (orjentaciono oko 18:30 sati).

Detaljnije pojedinosti turnira biće regulisane Turnirskim pravilnikom (Organizator zadržava pravo izmjene raspisa turnira).

Prijave i informacije:

Šahovski klub „Goražde“ mob. + 387 (0)60 319 46 21; Bajro Obuća, mob. + 387 (0)61 206 616 ili e-mail: sah.klub.gorazde@gmail.com

Prijavljeni igrači

Komentari